ΔΕΙΚΤΗΣ LASER

Δωδεκάχρονος έχασε το 60% της όρασής του από δείκτη laser

Δωδεκάχρονο παιδί προκάλεσε σοβαρά και μη αναστρέψιμα τραύματα στα μάτια του παίζοντας με...