ΔΕΗ ΑΕ

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 110 θέσεις στη ΔΕΗ

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ η 1Κ/2015 Προκήρυξη, που αφορά στην πλήρωση με σειρά...