ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Δασοπροστασία, αντιμετώπιση πυρκαγιών και αναβάθμιση των ορεινών όγκων στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Οι δυνατότητες ανάπτυξης των ορεινών όγκων και η αναβάθμιση των δασών της Περιφέρειας...