ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Δ. Μπόκαρης: Αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης – Σημεία προσοχής στον προσδιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να μην εφαρμοστεί η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης λόγω του άρθρου...