Στις σημερινές συνθήκες ρευστότητας, όπου έχουν αποδομηθεί συνολικά οι κατακτήσεις ετών σε όλα τα επίπεδα, η ημέρα της γυναίκας αποκτά μια επιπρόσθετη βαρύτητα, καθώς σηματοδοτεί την απαρχή νέων αγώνων, με το βλέμμα στραμμένο 158...