γυναίκες βουλευτές

Οι όμορφες της ελληνικής πολιτικής σκηνής

Μπορεί οι ίδιες να προσπαθούν να υποβαθμίσουν τον παράγοντα της εξωτερικής εμφάνισης και...