ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΣΟΚΑΣ

Κατασκευάστηκε ψηφιακό μοντέλο του εδάφους στην Αμφίπολη

Η ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, με τη συντονιστική ευθύνη του καθηγητή Γρηγ. Τσόκα,...