ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο Γιώργος Τσίπρας Γενικός Γραμματέας στο υπουργείο Εξωτερικών

Στη θέση του μετακλητού γενικού γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του...