Σε κάθε επιτυχημένη κινητοποίηση και την ώρα που όλα βαίνουν καλώς, μια ομάδα γνωστών αγνώστων ,συνήθως κουκουλοφόρων, καταφέρνουν την διάλυση αυτής της γιορτής. Έτσι και σήμερα η επιτυχημένη κινητοποίηση όλης της Αιγιάλειας αμαυρώθηκε από...