ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Δημήτρης Μπούρδος: Οι γνωστοί – άγνωστοι χωρίς κουκούλα!

Σε κάθε επιτυχημένη κινητοποίηση και την ώρα που όλα βαίνουν καλώς, μια ομάδα...