Έναν μάλλον ιδιαίτερο τρόπο βρήκε ο Ανδρέας Λοβέρδος προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συχνές βλάβες που παρουσιάζουν τα τηλέφωνα στο γραφείο του. Σύμφωνα με τον Βηματοδότη ο κ. Λοβέρδος όταν τα τηλέφωνα στο υπουργικό γραφείο...