ΓΟΥΡΙ

Της Πρωτοχρονιάς το γούρι

Στην εποχή μας φαίνεται οξύμωρο το γεγονός πως από τη μια μεριά υιοθετούμε...