Μία εκδοχή είναι ότι ο περίδρομος έχει την έννοια του περιβάλλοντος ενός πλαισίου ή μιας διαγράμμισης, περίδρομος είναι το εξωτερικό μέρος ενός πιάτου ή μιας ασπίδας. Υπό αυτή την σκέψη, η φράση ...