Ο Γιώργος Πολυχρονίου έκανε… αίτημα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών προκειμένου να υπαχθεί στο Νόμο Κατσέλη καθώς αδυνατεί να αποπληρώσει το δάνειο που έχει λάβει από πιστωτικό Ίδρυμα της χώρας. Το αίτημα αυτό όμως δεν έγινε...