Η Ιζόλα υπήρξε μια ελληνική εταιρία κατασκευής οικιακών συσκευών που ιδρύθηκε το 1930 από Μικρασιότες πρόσφυγες και η οποία είχε ως πρώτο αντικείμενο παραγωγής μονωτικούς σωλήνες, εμαγιέ και καζανάκια. Προ του Β' Παγκοσμίου Πολέμου,...