Με την συμπλήρωση του χρόνου που προβλέπει ο νόμος για την τίμηση θανόντων, μια αξιοσημείωτη πρωτοβουλία έλαβαν, εσχάτως, γνωστοί συμπολίτες μας, η οποία ενισχύθηκε, εν κατακλείδι, στο έπακρον, μέσω των υπογραφών προσωπικοτήτων της περιοχής,...