ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΕΛΛΗΣ

Γιώργος Κανέλλης: «Κίνδυνος διάβρωσης των ακτών λόγω της αμμοληψίας από τα ποτάμια- «Η Ολυμπία Οδός να στραφεί στο λατομείο της»

Η κοινοπραξία που κατασκευάζει την Πατρών-Κορίνθου (Ολυμπία Οδός) ενώ διαθέτει δικό της αδειοδοτημένο λατομείο στον Ερινεό συνεχίζει να «αντλεί» αδρανή υλικά από τα ποτάμια της Αιγιάλειας με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την...

Γιώργος Κανέλλης: Να δώσουμε προτεραιότητα στα ασυνόδευτα παιδιά – πρόσφυγες

Η πιο οδυνηρή πλευρά του προσφυγικού προβλήματος είναι η τύχη των ασυνόδευτων παιδιών, που, φέρεται ότι φτάνουν σε διψήφιο ποσοστό του συνόλου. Είναι η πιο ευάλωτη προσφυγική ομάδα, παράλληλα όμως είναι η πιο προσαρμόσιμη...

Γιώργος Κανελλής: Υδρογονάνθρακες στη Δυτική Ελλάδα; Καλύτερα να μείνουν στο υπέδαφος

Το κείμενο που ακολουθεί είναι η τοποθέτησή στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Ελλάδας για τις ΣΜΠΕ έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων. Οι τρεις ΜΠΕ που εξετάζουμε καλώς παραπέμφθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο από την Επιτροπή...

Η Οικολογική Δυτική Ελλάδα για το Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων Πύργου

Προσοχή στον παράγοντα της ευθύνης του πολίτη, ρεαλισμός, θάρρος και σταθερότητα αποφάσεων όσον αφορά τις αναγκαίες χωροθετήσεις, και  συστηματικός έλεγχος καλής λειτουργίας είναι αυτά που πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα, ώστε το Σχέδιο για...