ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Αλλαγή στις προδιαγραφές των ασφαλιστικών προγραμμάτων

Αλλάζει το προφίλ και οι προδιαγραφές των προγραμμάτων που πωλούν οι ασφαλιστικές εταιρείες...