ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Ακρόπολη: Ασύρματη κάλυψη Wi-Fi στον αρχαιολογικό χώρο

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Συντήρησης...