Ανακοινώνεται ότι κατά το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους από 20 Ιουλίου μέχρι 30 Αυγούστου 2016, οι δύο Σχολές Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων του Ασπροπύργου και της Μακεδονίας προκειμένου να λειτουργήσουν...