ΑΣΠΙΡΙΝΙ

Από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης έρχεται η Ελληνική ασπιρίνη

Ασπιρίνη για την καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών

Οι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες που παίρνουν μικρές δόσεις ασπιρίνης μπορούν να «ξορκίσουν» σοβαρές...