ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Δ. Ελλάδα: Ασκούμενους Δικηγόρους θα προσλάβει η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας

Συνολικά έξι ασκούμενοι δικηγόροι προκειμένου να κάνουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης για...