Στρατιωτική Συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ συνέχεια … Μετά την «ΗΝΙΟΧΟΣ 2015″ και την «Blue Flag» στο Ισραήλ της ΠΑ, αλλά και την άσκηση των Ελικοπτεράδων Ισραήλ και Ελλάδος στη Θεσσαλία «OLYMPUS SUMMIT 2015»...