ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ποιοι εκλογείς δικαιούνται να μην ψηφίσουν

Εγκύκλιο σχετικά με τους εκλογείς που δικαιολογούνται να μην ψηφίσουν στις 25 Ιανουαρίου...