Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ στην Ιχθυόσκαλα Πατρών και στα Τροιζόνια του Κορινθιακού κόλπου

Στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ για την...