Έκθεση και συνέδριο με θέμα την ιστορία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και της Αρχαιολογίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα διοργανώνει η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (Δ.Ε.Α.Μ.) του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η έκθεση και το...