Άμεσα ξεκινούν οι διαδικασίες για την κατασκευή ενός σημαντικού έργου για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Βούντενης, προκειμένου η πρόσβαση των επισκεπτών να γίνεται δίχως προβλήματα, έπειτα από την έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής...