Το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας έχει προκαλέσει η ανακάλυψη μία μαρμάρινης επιγραφής με χριστιανική προσευχή γραμμένη στα ελληνικά. Ανακαλύφτηκε δε πρόσφατα στην περιοχή Ermenek, δηλαδή στην ελληνική Γερμανικόπολη της περιφέρειας του Karaman στην κεντρική...