Πρόστιμο ύψους 75.00ο ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. καθώς συγκέντρωνε στοιχεία νομικών προσώπων τα οποία είχε την άποψη ότι δεν συνιστούσαν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Μάλιστα, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε....