Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πρόστιμο 75.000 ευρώ στην Τειρεσίας Α.Ε

Πρόστιμο ύψους 75.00ο ευρώ επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ...