ΑΡΤΟΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ

¨ΑΡΤΟΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ¨ – 4.960€ Ευρώ ζητάει ο Δήμαρχος για να εκδώσει την πορεία του αγώνα της Αθήνας σε DVD

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων καλείται στη σημερινή συνεδρίαση να αποφασίσει μεταξύ...