ΑΡΤΙΝ ΔΑΝΕΛΙΑΝ

Κάλεσμα διαμαρτυρίας στις 20/7 για της προωθούμενες από τη Διοίκηση του ΤΕΙ μειώσεις κατά 25% του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού

Σύλλογος Εκτάκτων Εκπαιδευτικών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας «Αρτίν Δανελιάν» Με την απόφαση που έλαβε η Σύγκλητος του ΤΕΙ προφασιζόμενη οικονομικά προβλήματα οδηγεί σε μεσαιωνικές εργασιακές συνθήκες τους 130 και πλέον έκτακτους εκπαιδευτικούς του Ιδρύματος....

Ανακοίνωση για τις ανανεώσεις συμβάσεων των εκτάκτων εκπαιδευτικών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας – του Συλλόγου Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ Πατρών «ΑΡΤΙΝ ΔΑΝΕΛΙΑΝ»

Ο θεσμός του Πανεπιστημιακού Υπότροφου (ΠΥ) και εν συνεχεία του Ακαδημαϊκού Υπότροφου (ΑΥ), όπως έχει διαμορφωθεί από την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζεται στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας από τον Οκτώβρη του 2014 έως σήμερα. Δυστυχώς όλες...