Ελέγχους σε 130 επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έκαναν κλιμάκια του Υπουργείου Εργασίας για τον εντοπισμό αδήλωτων εργαζομένων τον μήνα Σεπτέμβριο. Σε 4 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν συνολικά 4 αδήλωτοι εργαζόμενοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα, αθροιστικά, ύψους...