ΑΡΡΕΝΕΣ

Πρόσκληση από το Δήμο Πατρέων για απογραφή στρατεύσιμων που γεννήθηκαν το 1997

Από τον Δήμο Πατρέων ανακοινώνεται ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το 1997 (κλάση...