Από τον Δήμο Πατρέων ανακοινώνεται ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το 1997 (κλάση 2018) και διαμένουν στο νομό Αχαΐας, ανεξάρτητα από την εγγραφή τους ή όχι σε Μητρώο Αρρένων Δήμου του νομού, παρακαλούνται να...