ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Το ΣΔΟΕ περνάει στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

Από τις 30 Οκτωβρίου 2015, το ΣΔΟΕ θα υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής...