ΑΡΕΤΗ ΣΤΕΜΠΙΛΗ

Παρόντος του Προέδρου της Δημοκρατίας η κηδεία της Αρετής Στεμπίλη στην Κ. Αχαΐα

Στην Αχαΐα και συγκεκριμένα στην Κάτω Αχαΐα, αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο Πρόεδρος...