Ποσό ύψους 2.208,93 ευρώ αποφασίζει να επιστρέψει ο Δήμος Αθηναίων στους κληρονόμους ενός δημότη του ο οποίος, πριν πεθάνει το 2012, είχε δημιουργήσει ισόποση οφειλή από 27 πρόστιμα παράνομης στάθμευσης. Το θέμα αναμένεται να...