απόρρητα

Έκλεψαν σκληρό δίσκο με απόρρητα από το κυπριακό υπουργείο Άμυνας

Έκλεψαν σκληρό δίσκο με απόρρητα από το κυπριακό υπουργείο Άμυνας

Σκληρός δίσκος, ο οποίος περιλαμβάνει στοιχεία για ευαίσθητα θέματα που άπτονται της εθνικής...