Μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 συνεχίζεται η κατάθεση των δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης (στην Οικονομική Επιτροπή στις 19 Ιουλίου) σχετικά με τη μίσθωση 10 διαμερισμάτων που...