αποχή από το αλκοόλ

Πόσο χρήσιμη είναι η αποχή από το αλκοόλ έστω και για μία ημέρα

Σίγουρα το να καταναλώνει κανείς αλκοόλ έξι από τις επτά ημέρες της εβδομάδας...