Οι βλάβες που παρατηρούνται στις σωληνώσεις του αποχετευτικού συστήματος των πολυκατοικιών και που σχετίζονται με την ηλικία τους και την ποιότητα της κατασκευής τους αποτελούν πολύ συχνά πονοκέφαλο για τους διαμένοντες στα διαμερίσματα...