ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Ο Πανούσης ζητά την αιτιολόγηση των προαγωγών και των αποστρατειών στις κρίσεις των αξιωματικών

Την καθιέρωση συστήματος ετήσιας αξιολόγησης με αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και την αιτιολόγηση των...