ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΗΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

Κινητές Ιατρικές Μονάδες

Απ. Βανταράκης – Ήρα Κουρή: » Για την Ξερόλακκα και πάλι…»

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας ως δημοτικοί σύμβουλοι με κάθε μέσο –...