Τη Δευτέρα 27 Απριλίου θα ξεκινήσουν οι δοκιμαστικές εκπομπές για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με τις οποίες θα διαπιστωθεί η λειτουργική ετοιμότητα του συστήματος. Οι εκπομπές θα γίνονται με τα Γενικά Λύκεια που...