Παρατείνεται έως τα τέλη του 2016 η δυνατότητα απορρόφησης κονδυλίων ύψους 800 εκατ. ευρώ που έχουν εγκριθεί για τη χώρα μας στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ και τα οποία μέχρι σήμερα παραμένουν...