Απονομή Μεταπτυχιακών

Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης ΕΑΠ, 09 Ιουλίου 2016

Η τελετή Απονομής των Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου μας, θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 09 Ιουλίου 2016 και ώρα 20:00 μ.μ., στο Αίθριο του Κτιρίου Β- Πανεπιστημιούπολη (Δ/νση Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΤΚ. 26335, Πάτρα).

Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Πάτρα: Και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είχαν "χτυπήσει" οι "ποντικοί" της ΒΙ.ΠΕ - Είχαν κλέψει καλώδια αξίας 24.000 ευρώ!
H τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, έχει ορισθεί για το Σάββατο 09 Ιουλίου 2016 και ώρα 20:00, στο Αίθριο, Κτίριο Β- Πανεπιστημιούπολη (Διευθ. Πάροδος Αριστοτέλους 18, ΤΚ,...