Απονομή Μεταπτυχιακών

Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης ΕΑΠ, 09 Ιουλίου 2016

Η τελετή Απονομής των Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου μας, θα πραγματοποιηθεί τo...
Πάτρα: Και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο είχαν "χτυπήσει" οι "ποντικοί" της ΒΙ.ΠΕ - Είχαν κλέψει καλώδια αξίας 24.000 ευρώ!

Τελετή Απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

H τελετή απονομής των Μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, έχει...