Γεγονός είναι πλέον οι πέντε πρώτες απολύσεις εκπαιδευτικών σε όλη τη χώρα. Οι πρώτες υπογραφές έπεσαν και πλέον συνεχίζονται οι έρευνες και για άλλους. Ο λόγος για δασκάλους, αλλά και για έναν καθηγητή πανεπιστημίου...