Με τη νέα εγκύκλιο ως μοναδική προϋπόθεση λογίζεται ο γενικός μέσος όρος βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 13 Ακόμα και με 5,6 ή 7 σε Γλώσσα, Ιστορία, Μαθηματικά και Φυσική θα μπορούν οι μαθητές να...