απολυτήριο Γυμνασίου

Αλλάζουν όλα στην Παιδεία: Με τι βαθμούς θα μπορεί πλέον κάποιος να πάρει απολυτήριο Γυμνασίου

Με τη νέα εγκύκλιο ως μοναδική προϋπόθεση λογίζεται ο γενικός μέσος όρος βαθμών...