Απολογισμός Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού

Απολογισμός Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού – 3 χρόνια ουσιαστικής δουλειάς

2015-2018: 3 χρόνια ουσιαστικής δουλειάς, με αποτελέσματα και διεκδικήσεις για το αύριο –...