Τεράστιες αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στο ενιαίο μισθολόγιο, αλλά και μισθολογικές ανισότητες μεταξύ υπαλλήλων ίδιας εκπαίδευσης και αντίστοιχων προσόντων, που απασχολούνται σε διαφορετικούς τομείς του Δημοσίου, καταγράφονται στο πλαίσιο της μελέτης για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, το...