αναδιάρθρωσης Κρατικών χρεών

Ο ΟΗΕ ψήφισε υπέρ της αναδιάρθρωσης Κρατικών χρεών- Η καταχρεωμένη Ελλάδα …ψήφισε αποχή!

Στον ΟΗΕ ήλθε ψήφισμα Κρατών που ζητούν να τεθούν κανόνες για την αναδιάρθρωση...