Στον ΟΗΕ ήλθε ψήφισμα Κρατών που ζητούν να τεθούν κανόνες για την αναδιάρθρωση των χρεών που έχουν υπερχρεωμένα Κράτη. Η ψηφοφορία τελικώς έγινε και το ψήφισμα πέρασε με 136 ψήψους υπέρ, μόλις 6 κατά...