ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Επικίνδυνα απόβλητα στο πρώην εργοστάσιο της «ΑΜΙΑΝΤΙΤ» – Ο Δήμος Πατρέων καλεί σε κινητοποίηση του κατοίκους

Η Δημοτική Αρχή με συνεχείς παρεμβάσεις έχει θέσει το θέμα του πρώην εργοστασίου...